TÜRKİYE CANIM FEDA

HTML KOD

TÜRKİYE CANIM FEDA

HTML KOD

WwW.muhammed-sarikoc.tr.gg

   
  KAFKAS TÜRKLERİ
  Türk Devletleri
 

OSMANLI  İMPARATORLUĞU

BÜYÜK SELÇUK İMPARATORLUĞU

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU

AK HUN İMPARATORLUĞU

HAZAR İMPARATORLUĞU

GAZNELİLER

ALTINORDU DEVLETİ

BATI HUN İMPARATORLUĞU

GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU

UYGUR DEVLETİ

BÜYÜK TİMUR İMPARATORLUĞU

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU

AVAR İMPARATORLUĞU

KARAHANLILAR

HARZEMŞAHLAR

 

 

 TANITIMLARI


Osmanlı İmparatorluğu

M.S. 1299 - 1922.

Kurucusu : OSMAN BEY.

Kapladığı Alan: Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Arabistan, Filistin, Suriye, Irak, Anadolu, Kafkasya, Kırım, Eflak, Buğdan, Erdel, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Akdeniz'deki bir çok adalardır. (20.000.000 km2). Ayrıca Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz de Osmanlı Gölü halinde idi.

Osmanlı Padişahları :

· Osman I. (Osman Gazi, Osman Bey, Gazi Osman Bey (Sultan Osman) (1299 - 1326)
· Orhan (Orhan Bey) Gazi (1326 - 1360)
· Murad I., (Türk Tarihinde Murat Hüdavendigar, Gazi Hünkar) (1360 - 1389)
· Bayezid I. (Yıldırım) (1389 - 1402)
· Mehmed I.(Çelebi Mehmed) (1413 - 1421)
· Murad II.(İkinci Murad) (1421 - 1444 ve 1446 - 1451)
· Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) (1444 - 1446 ve 1451 - 1481)
· İkinci Bayezid, (Bayezid II.) (1481 - 1512)
· Yavuz Sultan Selim, (Selim I.) (1512 - 1520)
· Kanuni Sultan Sülayman (Süleyman I.) (1520 - 1566)
· İkinci Selim (1566 - 1574)
· Üçüncü Murad (Murad III.) (1574 - 1595)
· Üçüncü Mehmed (Mehmed III.) (1595 - 1603)
· Birinci Ahmed (Ahmed I) (1603 - 1617)
· Birinci Mustafa (1617 - 1618)
· İkinci Sultan Osman (Genç Osman) (1618 - 1622)
· Birinci Mustafa (1622 - 1623)
· Dördüncü Murat (1623 - 1640)
· Sultan İbrahim (1640 - 1648)
· Dördüncü Mehmed (Avcı Sultan Mehmed ) (1648 - 1687)
· Ykinci Süleyman (1687 - 1691)
· Ykinci Ahmed (1691 - 1695)
· Ykinci Mustafa (1695 - 1703)
· Üçüncü Ahmed (1703 - 1730)
· Birinci Mahmud (1730 - 1754)
· Üçüncü Osman (1754 - 1757)
· Üçüncü Mustafa (1754 - 1774)
· Birinci Abdülhamid (1774 - 1789)
· Üçüncü Selim (1789 - 1807)
· Dördüncü Mustafa (1807 - 1808)
· İkinci Mahmud (1808 -1839)
· Abdülmecid (1839 - 1861)
· Abdülaziz (1861 - 1876)
· Beşinci Murad (1876)
· İkinci Abdülhamid (1876 - 1909)
· Mehmed Reşad (Beşinci Mehmed) (1909 - 1918)
· Altıncı Mehmed (Sultan Mehmed Vahideddin) (1918 - 1922)

 


Büyük Selçuk İmparatorluğu

M.S. 1040 - 1157.

Kurucusu: SELÇUK BEY.

Kapladığı Alan: doğuda Balkaş, Issığ Gölleri, Tarım Havzası; batıda Ege ve Akdeniz sahilleri , kuzeyde Aral Gölü, Hazar Denizi , Kafkasya, Karadeniz; güneyde Arabistan dahil Umman Denizi'ne kadar olan alandır. (10.000.000 km 2).

Büyük Selçuk İmparatorları :

· Tuğrul Bey (1040 - 1063)
· Sultan Alp Arslan (1063 - 1072)
· Sultan I. Melik Şah (1072 - 1092)
· Sultan Mahmud (1092 - 1093)
· Sultan Rükneddin Beryaruk (1093 - 1104)
· Sultan Melik Şah (1104 - 1105)
· Sultan Mehmed Tapar (1105 - 1118)
· Sultan Mu'izzeddin Sancar (1118 - 1157)

 

 

Büyük Hun İmparatorluğu

M.Ö. 204 - M.S. 216.

Kurucusu: METE.

Kapladığı alan: Kuzeyde Sibirya; güneyde Tibet, Keşmir; doğuda Büyük Okyanus; batıda Hazar Denizi (18.000.000 km2).

Büyük Hun İmparatorları :


Yabgu Teoman - Karahan (Tou-Man Tovman) (?-M.Ö. 209)
Mete Bagatır (M.Ö. 209 - Ö. 174)
Lao - Şang (M.Ö. 174 - 161)
Çun - Çen Yabgu (Kün) (161 - 126)
İ-Çin-Hsien (İçihise) Yabgu (M.Ö.126 -114)
Wu-Weri (Uvey) Yabgu (M.Ö. 114 - 105)
Wu-Şih-Lu-Erh (U-Su-Liu-Usilu) Yabgu (M.Ö. 105 - 102)
Çü-Li-Hu (Hiü-Li-Hu-Güylihu) Yabgu (M.Ö. 102 - 101)
Çü-Ti-Hu (Tsie-Ti-Heu-Tsüydiheu) Yabgu (M.Ö. 101 - 96)
Hu-Lu-Ku-(Hu-Lo-Ku = Hulugu) Yabgu (M.Ö. 96 - 85)
Khuandi Yabgu (M.Ö. 85 - 68)
Khuyluy Yabgu (M.Ö. 68 - 60)
Uven-Güydi Yabgu (M.Ö. 560 - 58)
Khukhasie Yabgu (M.Ö. 58 - 56)
Çiçi Yabgu (M.Ö. 56 - 36)
Joti Yabgu (M.Ö. 31 - 20)
Seuse - Joti Yabgu (M.Ö. 20 - 12)
Çeya - Joti Yabgu (M.Ö. 12 -
Üçjolu - Joti Yabgu (M.Ö. 8 - M.S. 13)
Uluyjoti Yabgu (13 - 18)
Şikao-Joti Yabgu (18 - 46)
Vutatiho Yabgu (46)
Panu Yabgu (46 - 83)
Sanmuldutzu Yabgu (83 - 84)
Yuliu Yabgu (84 - 89)
Yuçukien Yabgu (89 - 93)
Ankuo Yabgu (93 - 94)
Tingtoşi - Suyheuti Yabgu (94 - 98)
Vanºiçi - Suyti Yabgu (98 - 124)
Vuçihu - ªihço Yabgu (124 - 127)
Tejoşi - Suytsieu Yabgu (127 - 140)
Çenieu Yabgu (140 - 143)
Hulanjoşi Suytsieu Yabgu (143 - 147)
İlingşi - Suytsieu Yabgu (147 - 172)
Totejoşi - Suytsieu Yabgu (172 - 177)
Huçing Yabgu (177 - 179)
Kiangkiu Yabgu (179 - 188)
Teçişi - Suyheu Yabgu (188 - 195)
Huçutsiuen Yabgu (195 - 216)

 

Ak Hun İmparatorluğu

M.S. 420 - 552. yılları arasında hüküm sürmüş Türk İmparatorluğudur,
kurucusu Akiuvar (AKSUNGUR) dır. Kapladığı Alan, Kuzey Hindistan'ın yarısı, Afganistan, Türkistan'ın bir bölümü içine alan 3.500.000 km2 . bir alandır.

Ak Hun İmparatorları :

Toraman Akhsunvar (420 - 470)

Toraman (496 - 502)

Mihirakula (502 - 530)

530 - 567 yılları arasında kimin kağanlık yaptığı tespit edilememiştir.

 


Gazneliler

M.S. 962 - 1183.

Kurucusu : ALP TEKİN.

Kapladığı Alan : Maveraünnehir'den Ganj boylarına; Hazar kıyılarından Pamir yaylalarına kadar uzanan bölgeler. (4.700.000 km2)

Gazneliler İmparatorları :

 

Alp Tekin (Tigin) (962)

Ebu - İshak İbrahim (963 - 966)

Bilge Tekin (966 - 972)

Piri Tekin (972 - 977)

Sebük Tekin (977 - 997)

İsmail (997 - 998)

Gazneli Mahmud (998 - 1030)

Celalu'd - Devle ve Cemalu'l-Ebu -Ahmed Muhammed (? - 1041)

I.Sultan Mes'ud (1030 - 1040)

Sultan Mevlud (1040 - 1048)

II.Sultan Mes'ud (1048 - 1049)

Sultan Ali (1049 - 1051)

Sultan Abdürreşid (1051 - 1052)

Sultan Tuğrul (Mütegallibe) (1052 - 1053)

Sultan Ferk-Zad (1053 - 1059)

Sultan İbrahim (1059 - 1099)

III. Sultan Mes'ud (1099 - 1115)

Sultan Şir-Zad (1115 - 1116)

Sultan Arslan - Şah (1116 - 1117)

Sultan Behram-Şah (1117 - 1152)

Sultan Husrev-Şah (1152 - 1160)

Sultan Husrev-Melik (Melik Şah) (1160 - 1187)

 


Altınordu Devleti

M.S. 1236 - 1502. yılları arasında Doğu Avrupa, İdil boyu;

Batı Urallar ve Kuzey İdil (Volga) boyları bölgesidir.
Kurucusu : BATUR (BATU) HAN.

Altınordu Devleti İmparatorları:

Cuci-Han (1223-1227)
Batu (Batur) (1227-1256)
Sartak Han (1256-1257)
Olakcı Han (1257)
Berke Han (1257-1266)
Mengü -Timur Han (1266-1280)
Tuda -Mengü Han (1280 -1287 )
Tula-BuÄŸa Han (1287-1290)
Tokta Han(1290-1312)
Özbek Han (1312-1341)
Tını Bek Han (1341)
Cani-Bek Han I. (1341-1357)
Berdi - Bek Han (1357- 1360)
Kulpa Han (1360)
Nevruz - Bek Han (1360-1361)
Hızır Han (1361)
Timur - Hoca Han (1361)
Avdul Han (1361-1362)
Kildi - Bek Han (1362)
Murut Han (1362-1363)
Aziz Han (1363-1367)
Cani Bek Han II (1367)
Pulad -Demir Han (1367)
Bulak Han (1367-1370)
Tulun - Bek Hanım (1370-1372)
Ä°lban Han (1372-1374)
Ala Hoca Han (1374)
Urus Han (1374-1376)
Timur - Melik Han (1376-1377)
Toktamış Han (1377-1395)
Timur- KutluÄŸ Han (1395-1400)
Sadi - Bek Han (1400-1408)
Pulad Han (1408-1410)
Timur Han (1410-1411)
Celaleddin Han (1411-1412)
Kerim - Berdi Han (1412-1417)
Kepek Han (1414-1415)
Kaadir - Berdi Han (1415-1416)
Cebbar - Berdi Han (1416-1419)
UluÄŸ - Muhammed Han (1419-1435)
Seyid - Ahmed Han I. (1435-1465)
Seyyid - Ahmed Han II. (1465 - 1481)
Seyyid - Ahmed Han III. (1481)
Mutuza Han (1481 - 1499)
Seyh - Ahmed Han (1499 - 1502)

 

Batı Hun İmparatorluğu

M.S. 48 dan - 216 zılını kadar Batı Türkistan illeri üzerinde kurulmuştur. Kurucusu P anu’dur.

 


Göktürk İmparatorluğu

M.S. 552 - 745.

Kurucusu : BUMİN KAĞAN.

Kapladığı Alan: Altay (Ergenekon) geçilmez vadileri (18.000.000 km2). Büyük Okyanus'tan Karadeniz'e kadar.

Göktürk İmparatorları:

Bumin Kağan (ğ-553)
Ystemi Kağan (553 - 576)
Tapar Kağan (576 - 581)
Bağa Yğbara Kağan (581 - 587)
Çur-Bağa Kağan (587 - 588)
Tunga Turan Kağan (588 - 600)
Bilge Tardu Kağan (600 - 603)
Kimin Türe Kağan (603 - 609)
ğibi Kağan (609 - 619)
Çulluk Kağan (619 - 621)
Kara Kağan (621 - 630)
ğirbe Kağan (630 - 646)
Çibi Kağan (646 - 647)
Ypi Tulu Kağan (647 - 653)
Çenku-Yabgu (653 - 659)
Eçine Türçe Kağan (659 - 679)
Eçine Kür Pur Çur Kağan (679 - 682)
Ylteriğ Kutluğ Kağan (682 - 693)
Kapağan Kağan (693 - 716)
Bilge Kağan (716 - 734)
Yçen Bilge Kağan (734 - 739)
Bilge Kutluğ Kağan (739 - 741)
Penge Kağan (741 - 742)
Süyen Kağan (742)
Özmuğ Kağan (742 - 744)
Peymen Kağan (744 - 745)

 


Uygur Devleti

M.S. 745 - 1368.

Kurucusu : KUTLUĞ BİLGE KÜL - KAĞAN.

Kapladığı Alan : Orta Asya ve Kuzey Moğolistan.

Uygur Devleti İmparatorları :

· Kutluğ Bilge Kül-Kağan (745 - 746)
· Yl-Etmiğ Bilge Bayynçur (Moyunçur) Kağan (746 - 759)
· İl-Tutmuş Alp Külüğ Bilge Kağan (759 - 780)
· Alp-Kutluğ Bilge Kağan (780 - 789)
· Taras Külüg Bilge Kağan (789 - 790)
· Oçur Kutluğ Bilge Kağan (790 - 795)
· Alp-Uluğ Kutluğ Bilge Kağan (795 - 805)
· Ay-Tengri'de Kut-Bulmuş
· Tengri'de Kut Bulmuş Küçlüg Bilge Kağan
· Alp - Külüg Bilge Kağan
· Üge Kağan (839 - 845)
· Bilge Bayynçur (II.Yoyunçur) Kadır Han (845 - 885)
· Tafgaç Oğulçak Kadır Han (885 - 940)

 


Büyük Timur İmparatorluğu

M.S.1368-1501.

Kurucusu : TİMUR GÜRKAN.

Kapladığı Alan: Batıda Balkanlar; kuzeyde Volga kıyıları; güneyde Hint Okyanusu; doğuda Orta Asya bölgeleridir.

Büyük Timur İmparatorları :

· Timur Gürkan (Küregen) (1368 - 1405)
· Sultan Halil (1405 - 1409)
· Sultan Şahruh (1409 - 1447)
· Sultan Uluğ - Beğ (1447 - 1449)
· Sultan Abdüllatif (1449 - 1450)
· Sultan Abdullah (1450 - 1451)
· Sultan Ebu - Said (1451 - 1469)
· Sultan Ahmed (1469 - 1494)
· Sultan Mahmud (1494 - 1495)
· Sultan Baysungur (1495 - 1497)
· Sultan Babür (1497 - 1498)
· Sultan Ali (1498 - 1500)

 

Avrupa Hun İmparatorluğu

OKTAR tarafından kurulmuş ve M.S. 375 - 469. arası hüküm sürmüştür. Kapladğı alan Güney Rusya, Romanya, Yugoslavya'nın kuzey bölgesi, Macaristan, Avusturya, Çekoslovakya, Güney ve Orta Almanya (Doğu Fransa'dan Ural Dağarına; Kuzey Macaristan'dan Bizans kapılarına kadar olan saha). Yüzölçümü: 4.000.000 km 2 varmıştı.

Avrupa Hun İmparatorları:

Balamir (375 - 395)
Karaton(395 - 415)
Muncuk (415 - 425)
Oktar (425 - 430)
Ruga (430 - 434)
Bleda (434 - 445)
Attila (445 - 453)
İlek (453 - 454)

 

 

Avar İmparatorluğu

M.S. 565 - 835.

Kurucusu Bazan Kağan’ dır. Volga'dan bütün Macaristan'a kadar olan saha ile Güney Rusya ve Eflak Boğdan bölgeleri ni kaplayan bir alanda hüküm sürmüştür.

Bilinen İmparatorları :

Bayan Kağan (565 - 602)
Tudun I (791 - 803)
Zodan (803 - 805)
Thedorus (805 - ?)
Abraham (? - ?)
Tudun II (? - 835)

 


Karahanlılar


M.S. 940 - 1040.

Kurucusu : SATUK BUĞRA HAN.

Kapladığı Alan : Aral Gölü'nden Moğolistan'a kadar.

Karahanlılar Hanedanı :

· Satuk Buğra Abdülkerim Han (940 - 955)
· Baytaş Musa Han (955 - ?)
· Ali Han (? - 998)
· I. Ahmed Han (998 - 1017)
· Mansur Han (1017 - 1024)
· II. Ahmed Han (1024 - 1026)
· Yusuf Han (1026 - 1032)
· Süleyman Han (1032 - 1040)

 


Harzemşahlar

M.S. 1097 - 1231.

Kurucusu : K. MUHAMMED HARZEMŞAH

Kapladığı Alan : İran, Güney Kafkasya, Dağıstan , Umman Denizi, Afganistan, Maveraünnehir, Harzem, Balkaş ile Aral Gölleri arasıdır. (5.000.000 km 2).

Harzemşah Hükümdarları:

· K. Muhammed Harzemşah (1097 - 1128)
· Adsız Harzemşah (1128 - 1156)
· Yl-Arslan Harzem?ah (1116 - 1172)
· Alaeddin Tekiş Harzemşah (1172 - 1200)
· Aleddin Muhammed Harzemºah (1200 - 1220)
· Celaleddin Harzemºah (1220 - 1231)

 
  Bugün 1 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

http://www.site

www.muhammed-sarikoc.tr.gg ( SİTE KAFKAS TÜRKLERİNİ ANLATMAKTADIR )===>HOŞGELDİNİZ


 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Copyright © 2008 MUHAMMED SARIKOÇ 9/A 259